TV-Citat fra en præst fra den danske Folkekirke

“Hvis landets love går imod biblens ord, så skal vi ikke følge landet love” … nej og med sådan en udtallelse er man PRÆCIS ligeså meget psykopat som de ekstremistiske muslimske imamer eller hvem som helst der sætter religion over loven. I Danmark har vi religionsfrihed og det kan edermadme kun bestå så længe religionen er under loven, ellers skal i fandme hurtigt se mig lave en religion hvor jeg er gud, jeg har ret til alt og alle skal tilbede mig og hvis ikke de gør har jeg ret til at tvinge dem til det … i see no difference, der findes tonvis af psykopatiske regler i alle verdens forskellige religioner … det holder bare ikke.

En person der udtaler sig sådan burde bortvises fra folkekirken, jeg kan ikke støtte en kirke der tilader dens talsmænd at komme med sådan udtallelser. Er det for tidligt at starte “Foreningen for moderate kristne”?

Categories

One Reply to “TV-Citat fra en præst fra den danske Folkekirke”

  1. Jamen jeg kan godt følge dig i dine tanker og er sådan set også enig ….bortset fra, jeg kunne også forestille mig situationer, hvor jeg ville gå imod loven, fordi den går imod mine grundsynspunkter om, hvad der er moralsk og etisk ok – f.eks. de gange, hvor folk har skjult udviste flygtninge, hvor man vidste at det de blev udvist til, var lidelse og/eller død – altså i sådanne situationer, ville jeg da også være ligeglad med loven – det ved jeg du også ville …. forskellen på dig, mig og præsten er bare, at han kalder det religion, vi kalder det moral, etik, sund fornuft, civil ulydighed eller, eller , eller ….. men dybest set bygger det jo på det samme budskab, nemlig kærlighed til næsten!!!!
    Det var så lige lidt religiøs filosofi fra morgenstunden – hav en god dag!

Comments are closed.