Åbent brev til DKUUG / Farvel til DKUUG fra mig.

For snart mange år siden var der det berømte børnehave slagsmål i DKUUG, på det tidspunkt var jeg menigt medlem og jeg modtog en mail der minder rigtig meget om den jeg er ved at skrive nu – som var sendt direkte til alle medlemmer.

Jeg må indrømme at jeg fandt det dybt useriøst og dybt dybt mærkeligt at det ikke blev holdt internt, og jeg overvejede at melde mig ud på stedet. Det skulle jeg have gjort, men mere om det senere.

Jeg blev i 2012 overtalt til at melde mig ind i bestyrelsen fordi de andre i ønskede at forhindre den tidligere forman i at blive valgt ind, jeg havde derudover en ambition om at få styr på kommunikationen i foreningen samt åbne op for at vi kunne begynde at lave noget reelt lobby-arbejde for foreningens formål.

Det endte ud i at jeg blev valgt ind som PR Formand med ansvar for PR Budgettet, og jeg fremlagde en slagplan som enstemmigt godkendt da vi konstituerede bestyrelsen.

Dette indlæg skriver jeg for at lægge låg på det kapitel, og for at bringe min viden ud til de menige medlemmer af foreningen, hvad de vil bruge det til interesserer mig ikke. Dette er mine oplevelser fortolket efter min bedste formåen og dermed udtryk for mine egne holdninger.

  1. Der blev af flere omgange taget penge fra PR Udvalgets kasse uden at den ansvarlige (mig) havde givet tilladelse hertil, på trods af protester fra min side.
  2. Jeg blev tvunget til at arrangere DKUUG’s stand på OpenSource Days, og jeg fik under en uge til at arrangere det i.
  3. Da jeg så kastede mig ud i at arrangere OSD hev jeg 5 mand ind til at hjælpe med at arrangere det, jeg lagde selv ret mange penge ud, og da jeg bagefter ville have refunderet pengene nægtede kasseren egenhændigt at udbetale pengene og der måtte et højrystet bestyrelsesmøde til for at få dem til at udbetale pengene.
  4. Formandens måde at håndtere kritikken på bærer mere præg af kæft-trit-og-retning end af en demokratisk forening. Stort set alle mine kritikpunkter blev afvist med “Du lyver”.
  5. Jeg foreslog at få taget billeder af formanden, samt PR medarbejderne som kunne bruges i presse materialet. Det syntes de fleste var en god ide og jeg fandt en dygtig fotograf der ville tage nogle billige billeder. Prisen lød på 500kr pr. billede inklusiv redigering. Imidlertid mente formanden at vi skulle fotografere hele bestyrelsen og det blev besluttet hen over hovedet på mig. Så vi endte med at få taget 3 billeder af hele bestyrelsen samt et par andre der var til stede den aften. Regningen blev selvfølgelig derefter, og jeg nægtede at godkende den med henvisning til at PR Afdelingen selvfølgelig kun skulle dække de billeder der var relevant for PR arbejdet.
  6. Vi fik udviklet en hjemmeside, jeg var primus motor på det og søgte bestyrelse om 15.000kr til at hyre en udvikler så vi kunne få en professionel responsiv hjemmeside. Den blev leveret på under 14 dage og regningen betalt. Først et halvt år efter får jeg at vide at beløbet blev trukket på PR Budgettet, og ikke af hoved budgettet som oprindeligt aftalt.
  7. Jeg nægtede at underskrive årsregnskabet 2013, men det blev så vidt jeg ved fremlagt på GF uden at min manglende accept blev nævnt.
  8. Da jeg endelig fik tid til at begynde at lave PR Arbejde blev mit første udkast til en pressemeddelse afvist med indtil flere “Duer ikke … det er en ommer” og lign. kommentarer. Nu snakker vi her om friviligt arbejde, og jeg var på daværende tidspunkt den eneste der forsøgte at gøre noget, og den blanke afvisning demotiverede mig ærlig talt til at fortsætte og jeg begyndte at trække mig mere og mere i baggrunden for til sidst at melde mig helt ud af foreningen.
  9. I 2014 finder jeg ud af at der har været afholdt generalforsamlingen hvor bestyrelsen har undladt at oplyse medlemmerne om at jeg havde trukket mig tilbage med det formål at afholde den gamle formand fra at komme i bestyrelsen.

Med andre ord foreningen er ikke kommet en meter videre, og enhver form for fremskridt bliver aktivt modarbejdet. Folk har mere travlt med personsager end med foreningens formål.

Hvis i Googler “dkuug generalforsamling” er første hit en indkaldelse til Generalforsmling fra 1985 … kære venner, kære DKUUG – det er nu i skal gøre noget hvis i vil have en Open Source forening i det 21. århundrede.

Men det bliver uden mig, jeg gider ikke det her mareridt mere. Jeg vil anbefale jer at afkræve en forklaring på ovenstående fra bestyrelsen.

Mvh

Mikkel Mikjær Christensen, Fhv. PR Formand @ DKUUG