Retsstaten afskaffes for indvandrere, Søren Pind på Twitter

Nej retsstatten afskaffes ikke for Søren Pind, selvom jeg ikke bryder mig om ham og hans holdninger vil jeg stadig kæmpe for hans rettigheder. Derudover har jeg også tænkt mig at rose ham (Jep du hørte rigtigt, ros til Søren Pind) fordi han faktisk tager sig tid til at svare på negativ kritik på de sociale medier, jeg har prøvet indtil flere gange at kritiske spørgsmål til medlemmer fra Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre og SF blot bliver slettet eller og ret ignoreret – og det på trods af at jeg rent politisk er _meget_ tættere på at være enig med de partier end med Søren Pind.

Nok om det, jer der ikke er helt med kan evt læse den her artikel på DR. Mit problem er primært den måde loven bliver vedtaget på, der er nemlig tale om en såkaldt hastebehandling der kritiseres af både modstandere og flere juridiske eksperter, det betyder i korte træk at hverken dem der stemmer for eller imod reelt kan nå at sætte sig ind i lovforslaget, derudover betyder det at loven ikke kan nå at blive sat i høring, dette kritiseret blandt andet af Dansk Flygtningehjælp, Dommerforeningen, og DR’s politiske kommentator kalder aftalen “Meget usædvanlig”. (Bemærk at jeg i videst muligt omfang benytter regeringens eget propaganda-apparat som kilde med fuldt overlæg.)

Derudover er jeg selvfølgelig stærk modstander af at udlændinge nu tilsyneladende ikke har nogen retssikkerhed her i landet mere, jeg syntes i forvejen 72 timers tilbageholdelse er et overgreb uden lige … hvis ikke man kan finde en dommer inden 72 timer – så var det ikke vigtigt nok!

Anyway, hr. Pind provokerede mig på Twitter, og jeg blandede mig i debatten:

sorenpind

Jeg var lidt ked af at jeg ikke fik svar på Søren Pind’s billede af verden, et svar på min kommentar om masseovervågningen havde også være interessant .. men et eller andet sted var jeg selvfølgelig klar over at den ville blive ignoreret.

Når det er sagt så havde jeg forventet at en politiker fra Danmarks Liberale Parti satte demokrati, grundlov og særligt Magtens tredeling højere end som så. I den her sag ønsker man at fratage domstolene deres beføjelser og lægge dem over på den udøvende magt (Regeringen) og man har effektivt frataget den 4. statsmagt (pressen) muligheden for komme til bunds i aftalen inden vedtagelsen.

This is not just a thing, this is a trend … and it worries me deeply.